Prijavi Rad
Rok za prijavu radova je 22. april 2019. godine do 23:59
Prijavi rad
Krajnji klijent, onaj ko finansira kampanju ili projekat.
Sve ostale agencije (ili kompanije) koje su pored kompanije koja prijavljuje rad učestvovale u realizaciji projekta ili kampanje. Ukoliko ih ima više, odvojiti ih zarezom prilikom navođenja.
od:
do:
Ova kampanja još uvek traje
Primarni kontakt
Podaci osobe koju možemo kontaktirati ukoliko imamo bilo kakvih nejasnoća oko vaše prijave.
Sekundarni kontakt
Podaci osobe koju možemo kontaktirati ukoliko iz bilo kojih razloga ne možemo doći do primarnog kontakta.
Kategorije
Jedan isti rad možete prijaviti u više različitih kategorija.

Ukoliko se jedan rad prijavljuje u više različitih kategorija, za drugu i svaku narednu prijavu se obračunava 25% popusta od cene prve prijave.

Ukoliko jedan isti rad prijavljujete u više različitih kategorija, a želite da ga u zavisnosti od kategorija za koju se prijavljujete, predstavite na više različitih načina (kroz drugačiji tekstualni opis i / ili video case), molimo vas da za drugi i svaki naredni put iznova prođete proces prijave rada. I u tom slučaju će se obračunati navedeni popust.

Pogledajte ponovo opise kategorija.

Ukoliko niste sigurni u koju kategoriju treba prijaviti vaš rad, budite slobodni da nas kontaktirate radi konsultacija.
Označite jednu ili više kategorija za koje prijavljujete svoj rad:
BEST PRODUCT LAUNCH
BEST SOCIAL COMMUNITY BUILDING
BEST SOCIAL INFLUENCER MARKETING
BEST NATIVE ADVERTISING CAMPAIGN
BEST VIDEO ADVERTISING CAMPAIGN
BEST BRANDED CONTENT
BEST DIRECT RESPONSE AND LEAD GENERATION CAMPAIGN
BEST BRAND AWARENESS CAMPAIGN
BEST INNOVATION
BEST CORPORATE WEBSITE
BEST CROSS MEDIA INTEGRATION
BEST MICROSITE
BEST MOBILE
BEST SOCIAL MEDIA CAMPAIGN
Uzorci kreative
Putem eksternih linkova dostaviti uzorke kreative koji trebaju jasno da prikažu prijavljeni rad i interaktivno iskustvo sa korisničke strane. Pročitajte detaljno sekciju koja se odnosi na ova pravila.
Tekstualni opis
Preuzmite formular za tekstualni opis rada, popunite ga, sačuvajte ga kao PDF i priložite ga prilikom prijave.
Priložite tekstualni opis
Izaberite PDF dokument sa vašeg računara i priložite ga uz prijavu.
Uploadujte vaš video case na YouTube ili Vimeo, te ovde okačite samo link do finalnog videa.